Eldhus

Det gamle eldhuset er gjort om til leilighet